• 672 967 34
 • 277 252 22
 • Meklēt visās kategorijās
 • Datortehnika
 • Mobilie telefoni
 • Planšetdatori
 • Sadzīves tehnika
 • Santehnika
 • Foto un video tehnika
 • GoPro
 • Pulksteņi
 • TV, audio un video tehnika
 • Spēļu konsoles un spēles
 • Auto preces
 • Individuālās aizsardzības līdzekļi
 • Mājai un dārzam
 • Mēbeles
 • Sports un tūrisms
 • Bērniem un zīdaiņiem
 • Zoo preces
 • Juvelierizstrādājumi
 • Smaržas un kosmētika
 • Neapstrādātās preces
 • Autorizācija
 • Mani pasūtījumi
Preču katalogs
0 gab. 0.00

Lietošanas noteikumi

Šī tīmekļa vietne pieder un uztur SIA TehEksperts. Operators - High Yield System LP. Turpmāk tekstā jēdzieni „mēs”, „mums” un „mūsu” attiecas uz SIA TehEksperts. SIA TehEksperts piedāvā šo tīmekļa vietni, tostarp visu tajā ietverto informāciju, rīkus un pakalpojumus, jums — lietotājam, ar priekšnoteikumu, ka jūs piekrītat visiem tālāk tekstā minētajiem noteikumiem un nosacījumiem, politikai un paziņojumiem.

 

Izlasiet šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, pirms piekļūstat vai izmantojat mūsu vietni un/vai mūsu pakalpojumus. Pirms jūs varat piekļūt vai izmantot jebkuru šīs tīmekļa vietnes un/vai pakalpojumu daļu, jūs piekrītat saistībām, kuras paredz šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi. Ja jūs neesat droši un/vai nepiekrītat visiem šiem noteikumiem un nosacījumiem un/vai kādai to daļai, tādā gadījumā pirms tās izmantošanas konsultējieties ar juridisko konsultantu, un, ja vēl arvien nepiekrītat visiem un/vai daļai no šiem noteikumiem, tādā gadījumā jūs nedrīkstat ne piekļūt, ne izmantot šo vietni, ne arī jebkādus mūsu sniegtos pakalpojumus. Uz visām jaunajām funkcijām vai rīkiem, ar kuriem tiek papildināta šī vietne, attiecas šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

 

Apmeklējot un/vai izmantojot mūsu vietni un/vai pakalpojumus, jūs esat iesaistīts mūsu „Pakalpojumu” izmantošanā un bez ierunām piekrītat, ka jums ir saistoši turpmāk minētie noteikumi un nosacījumi, tostarp šeit minētie papildu noteikumi un nosacījumi un/vai šeit minētā vai izmantojot hipersaiti pieejamā politika, ko nenodrošinām un/vai nekontrolējam mēs, papildus citiem noteikumiem un nosacījumiem, kas ir ietverti jebkurā citā vienošanās dokumentā, kas ir parakstīts starp jums un mums un/vai mums un kādu trešo pusi. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, tostarp (bet ne tikai) lietotājiem, kuri ir pārlūkotāji, pārdevēji, klienti, uzņēmēji un/vai atbalstītāji.

 

1. Atjauninājumi, labojumi un grozījumi
1.1. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šīs Privātuma politikas daļu, publicējot atjauninājumus un/vai grozījumus un/vai labojumus mūsu tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt šo lapu, lai pārliecinātos, vai tajā nav veiktas kādas izmaiņas. Ja jūs turpināsiet izmantot un/vai piekļūt šai vietnei pēc tam, kad tajā ir publicētas jebkādas izmaiņas, tas nozīmēs, ka jūs automātiski piekrītat attiecīgajām izmaiņām. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat kādam no šiem grozījumiem un/vai labojumiem un/vai atjauninājumiem, jums nekavējoties ir jāpārtrauc izmantot mūsu vietne.
1.2. Jūs jebkurā laikā varat pārlūkot šo Pakalpojuma sniegšanas noteikumu visjaunāko versiju šajā lapā. Virsraksti, kurus ietver šī vienošanās, ir sniegti vienīgi ērtības labad, un tie neierobežo vai kā citādi neietekmē šos noteikumus.

 

2. Pakalpojumu izbeigšana
2.1. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā precizēt un/vai labot un/vai papildināt un/vai grozīt un/vai pārtraukt sniegt un/vai izbeigt šos Pakalpojumus un/vai piekļuvi vietnei (vai jebkurai tās daļai vai saturam) — par to iepriekš nepaziņojot un/vai nebrīdinot.
2.2. Mēs neesam atbildīgi pret jums vai jebkuru trešo pusi saistībā ar Pakalpojumu izmainīšanu, apturēšanu un sniegšanas pārtraukšanu.
2.3. Jebkuru šo noteikumu pārkāpšana vai neievērošana var nozīmēt tūlītēju šo Pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu, konta un piekļuves tiesību liegšanu.
2.4. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atteikties no šo pakalpojumu sniegšanas jebkura iemesla dēļ.
2.5. Šie noteikumi un nosacījumi ir spēkā līdz brīdim, kad tos izbeidzat vai nu jūs, vai mēs. Jūs jebkurā laikā varat pārtraukt ievērot šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu Pakalpojumus, vai arī pārtraucot mūsu vietnes izmantošanu.
2.6. Ja mēs, vienīgi pēc saviem ieskatiem, uzskatām, ka jūs neievērojat, vai arī mums ir aizdomas, ka jūs neesat ievērojuši šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu prasības, mēs jebkurā laikā, par to iepriekš nebrīdinot, esam tiesīgi izbeigt šo vienošanos, un jūs joprojām būsiet atbildīgi par visām summām, ieskaitot uz vienošanās izbeigšanas dienu; un/vai attiecīgi mēs varam jums liegt piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai kādai to daļai).
2.7. Pušu pienākumi un saistības, kas bija spēkā pirms vienošanās izbeigšanas datuma, paliek spēkā arī pēc šīs vienošanās izbeigšanas.

 

3. Aizliegumi
3.1. Papildus citiem aizliegumiem, kas ir noteikti Pakalpojumu sniegšanas noteikumos, jums ir aizliegt izmantot šo vietni vai tās saturu:
a. jebkādiem prettiesiskiem nolūkiem;
b. lai mudinātu citus veikt vai iesaistīties jebkādās pretlikumīgās darbībās;
c. pārkāpt jebkādus starptautiskos, federālos, provinciālos vai valsts noteikumus, likumus, tiesību aktus vai vietējos rīkojumus;
d. lai neievērotu vai pārkāptu mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citu intelektuālā īpašuma tiesības;
e. lai aizskartu, vajātu, aizvainotu, kaitētu, apmelotu vai nomelnotu, iebaidītu citus cilvēkus, vai arī diskriminētu viņus dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, tautības, rases, vecuma, valstspiederības vai invaliditātes dēļ;
f. lai iesniegtu nepatiesu vai maldinošu informāciju;
g. lai augšupielādētu vai pārsūtītu vīrusus vai kādus citus ļaunprātīgus datorkodus, kurus izmanto vai kuri var tikt izmantoti, lai jebkādā veidā ietekmētu Pakalpojumu, saistīto vietņu, citu vietņu vai interneta tīkla funkcionalitāti vai darbību;
h. lai apkopotu vai izsekotu citu personu informāciju;
i. lai izsūtītu surogātpastu, pikšķerētu, izmānītu datus, maskētu identitāti, izmantotu rāpuļprogrammas vai veiktu rasmošanu (scrape);
j. jebkādiem nepiedienīgiem vai amorāliem mērķiem;
k. lai iejauktos vai apietu Pakalpojumus vai jebkura to saistītās vietnes, citas vietnes vai interneta tīkla drošības elementus.
l. Jūs piekrītat nereproducēt, nepavairot, nekopēt vai nepārdot tālāk, kā arī neizmantot ļaunprātīgi jebkādas mūsu Pakalpojumus daļas, izmantot Pakalpojumus vai piekļūt Pakalpojumiem vai jebkādam vietnē atrodamai kontaktpersonai, ar kuras starpniecību tiek nodrošināts pakalpojums, ja tam no mums neesat saņēmuši rakstisku atļauju.

Iepriekšminētie uzskaitītie aizliegumi ir papildināms aizliegumu saraksts, un mēs paturam tiesības gadījumā, ja jūs pārkāpsiet kādu no uzskaitītajiem un/vai neuzskaitītajiem aizliegumiem, liegt jums ļaut izmantot šos Pakalpojumu vai jebkuras tā saistītās vietnes.

 

4. Garantijas
4.1. Mēs negarantējam, ka jebkādu jūsu iegūtu pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu kvalitāte atbildīs jūsu gaidām, vai arī ka jebkādas Pakalpojumā konstatētas kļūdas tiks izlabotas.
4.2. Mēs negarantējam, nepārstāvam vai negalvojam, ka jūsu izmantotie pakalpojumi būs nepārtraukti, savlaicīgi, droši vai bez kļūdām.
4.3. Mēs negarantējam, ka jebkādi pašreizējie paziņojumi un/vai nākotnē paredzētie attiecas uz jums vai arī jebkādu citu trešo pusi bez atkāpēm. Konkrētāk, attiecībā uz turpmākiem paziņojumiem, plāniem, iespējamiem sasniegumiem, aprēķiniem u.c., mēs nesniedzam nekādu pārstāvniecību, galvojumu vai garantiju šādu ziņojumu īstenošanai.
4.4. Mēs negarantējam, ka šie rezultāti, kas var tikt iegūti pakalpojuma izmantošanas rezultātā, būs precīzi vai uzticami.
4.5. Jūs piekrītat, ka mēs laiku pa laikam varam pārstāt nodrošināt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pakalpojumu atcelt.
4.6. Mēs pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma varam mainīt aprakstus un cenas. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā izbeigt pakalpojuma nodrošināšanu. 

 

5. Trešo pušu saites
5.1. Konkrēts saturs, produkti un pakalpojumi, kas ir pieejami mūsu Pakalpojumā, var ietvert trešo pušu materiālus.
5.2. Mēs jums varam sniegt piekļuvi trešo pušu rīkiem, pār kuriem mums nav teikšanas vai kontroles. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs esam tiesīgi jums sniegt piekļuvi šādiem rīkiem, nesniedzot nekādas garantijas, apliecinājumus vai nosacījumus, kā arī bez jebkāda apstiprinājuma. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, kas izriet vai ir saistīta ar to, ka jūs izmantojat pēc izvēles pieejamus trešās puses rīkus.
5.3. Jebkādus vietnē piedāvātos papildu rīkus jūs izvēlaties izmantot vienīgi uz savu risku un atbildību, un jums ir jānodrošina, ka esat iepazinušies un piekrītat noteikumiem, saskaņā ar kuriem šādus rīkus piedāvā attiecīgais trešās puses pakalpojuma(-u) sniedzējs(-i).
5.4. Tāpat arī mēs paturam tiesības nākotnē vietnē piedāvāt jaunus trešo pušu pakalpojumus un/vai funkcijas (tostarp jaunu rīku un resursu izlaišanu). Uz šādām jaunām funkcijām un/vai pakalpojumiem var attiekties šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
5.5. Šajā vietnē atrodamās trešo pušu saites jūs var novirzīt uz trešo pušu vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par to, lai pārbaudītu vai novērtētu to saturu vai precizitāti, un mēs nesniedzam nekādas garantijas, kā arī neuzņemamies nekādas saistības un atbildību par trešo pušu materiāliem vai vietnēm, kā arī jebkādiem trešo pušu citiem materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem.
5.6. Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas saistīti ar pakalpojumiem, resursiem, saturu vai jebkādiem citiem darījumiem, kas ir veikti saistībā ar trešo pušu vietnēm. Pirms iesaistīšanās jebkādā darījumā, rūpīgi izlasiet informāciju par trešo pušu politiku un praksi, un pārliecinieties, ka jums tā ir pilnībā saprotama. Sūdzības, pretenzijas, neskaidrības vai jautājumus attiecībā uz trešo pušu produktiem ir jāiesniedz attiecīgajai trešajai pusei.

 

6. Pilnvaroti lietotāji
6.1. Piekļuve Vietnes izmantošanai un tās ar paroli aizsargātām un/vai drošajām zonām ir atļauta tikai pilnvarotiem lietotājiem. Nesankcionētas personas, kas mēģinās piekļūt šādām Vietnes zonām, var tikt sauktas pie atbildības.
6.2. Ja jūs esat pilnvarots lietotājs, tad jūs nedrīkstat nodot savas piekļuves tiesības citām personām, mūs par to pirms tam neinformējot.

 

7. Sīkdatņu izmantošana
Sīkdatnes mēs izmantojam, lai uzlabotu jums sniegtos pakalpojumus. Izmantotās sīkdatnes neapkopo personu identificējošu informāciju un tās neizmanto, lai noteiktu jūsu identitāti. Ja jūs nepiekrītat to izmantošanai, tad jūs varat attiecīgi konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai ikreiz saņemtu paziņojumu sīkdatņu saņemšanu un atteikšanās iespējām no to pieņemšanas. Sīkdatnes var tikt izmantotas, lai reģistrētu informāciju par vietnes lapām saistībā ar īpašiem produktiem un pakalpojumiem, kurus jūs esat pārlūkojis mūsu Vietnē. Tās ir nepieciešamas, lai sniegtu mums vispārīgu lietošanas statistiku, kas mums ļautu uzlabot šo Vietni, kā arī sniegt jums informāciju, kas jūs varētu interesēt.

 

8. Intelektuālais īpašums
Ar šo jūs apstiprināt, piekrītat un apņematies ievērot, ka saturs un/vai jebkuri patenti, īpašumtiesības, logotipi, dizainparauga tiesības, datu bāzu tiesības, pieteikumi uz visu iepriekšminēto, morālās tiesības, zinātība, tirdzniecības noslēpumi, domēnu nosaukumi, vienotie resursu vietrāži, kā arī jebkuras citas intelektuālās vai rūpnieciskā īpašuma tiesības (un jebkādas ar iepriekšminēto saistītas licences), neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav reģistrētas, vai ir derīgas reģistrācijai, un vai skar kādu konkrētu valsti vai valstis, vai arī kādu pasaules daļu, kas pieder mums, mūsu saistītajiem uzņēmumiem, partneriem, piegādātājiem vai licenciāriem („Īpašumtiesības”), pieder tikai mums vai mūsu saistītajiem uzņēmumiem, partneriem, piegādātājiem vai licenciāriem, un ka mēs un/vai šādi saistītie uzņēmumi vajadzības gadījumā paturam visas tiesības uz Īpašumtiesībām. Ar šo jūs atzīstat, ka piekļūstot Vietnei un to izmantojot, jūs neiegūstat nekādas tiesības, vai īpašumtiesības, kas nav skaidri piešķirtas saskaņā ar šo Vienošanos.

 

9. Atbildība
9.1. Nekādā gadījumā SIA TehEksperts, mūsu direktori, vadītāji, darbinieki, saistītie uzņēmumi, aģenti, apakšuzņēmēji, praktikanti, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licenciāri nevar būt atbildīgi par jebkādu radīto kaitējumu, zaudējumiem, pretenzijām vai par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, speciāliem vai izrietošiem jebkādiem zaudējumiem un sodoša rakstura atlīdzību par zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, zaudēto peļņu, zaudētajiem ienākumiem, zaudētajiem noguldījumiem, datu zudumu, atjaunošanas izmaksām vai citiem līdzīgiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir radušies un vai to iemesls ir noslēgts līgums vai civiltiesību pārkāpums (tostarp nolaidība), atbildība neatkarīgi no vainas, kas izriet no tā, ka jūs izmantojat jebkādus no šiem pakalpojumiem vai jebkurus produktus, kas tiek iepirkti, izmantojot šo pakalpojumu, vai arī jebkādas citas pretenzijas, kas jebkādā veidā ir saistītas ar to, ka jūs izmantojat šo pakalpojumu, tostarp (bet ne tikai) satura kļūdas vai izlaidumus, vai jebkādiem citiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies pakalpojuma izmantošanas rezultātā, vai arī jebkādu pakalpojumā publicētu, pārsūtītu vai kā citādi publiski pieejamu padarītu saturu, pat ja par to ir iepriekš brīdināts.
9.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā, proti, neparedzami apstākļi, karš, militāra darbība, streiki, citi darbaspēka strīdi, ugunsgrēki, neparedzēti transporta pārvadājumu pārtraukumi, telekomunikāciju, komunālo pakalpojumu, interneta vai tīkla pakalpojumu sniedzēju nodrošināšanas pārtraukumi, trešo pušu darbība vai bezdarbība, trešās puses veikta nesankcionēta piekļuve Pakalpojumiem vai to traucējumi, vai citas katastrofas vai parādības, kuras nav bijis iespējams kontrolēt, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem radītiem zaudējumiem, kavējumiem vai bojājumiem.

 

10. Zaudējumu atlīdzināšana
Jūs piekrītat atlīdzināt un novērst jebkuru kaitējumu, kā arī atbrīvot no atbildības SIA TehEksperts , kā arī mūsu meitasuzņēmumus, pārstāvjus, saistītos uzņēmumus, partnerus, direktorus un vadītājus, aģentus, darbuzņēmējus, licenciārus, pakalpojumu sniedzējus, apakšuzņēmējus, piegādātājus, praktikantus un darbiniekus, no pretenzijām un prasībām, tostarp pamatotām advokāta maksām, ko mums ir izteikusi jebkura trešā puse vai arī kas ir radušies tāpēc, ka jūs esat pārkāpuši šos Pakalpojuma izmantošanas noteikumus, vai arī dokumentus, uz kuriem tajos ir atsauce, vai arī jūs esat pārkāpuši jebkādus tiesību aktus vai trešās puses tiesības.

 

11. Nodalāmība
Gadījumā, ja kādi šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumu nosacījumi ir atzīstami par aizliegtiem ar likumu, nederīgiem vai nepiemērojamiem, tad šie noteikumi tik un tā ir izpildāmi pilnā apmērā, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, savukārt to neīstenojamā daļa ir nodalāma no šiem Pakalpojuma noteikumiem, un šāda atzīšana nekādā veidā neietekmē jebkuru citu palikušo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

 

12. Piemērojamie tiesību akti
Šie Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi un jebkādas atsevišķas vienošanās regulē un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas likumiem un tiesību aktiem, un Anglijas un Velsas tiesas ir vienīgā un ekskluzīvā jurisdikcija jebkuru strīdu gadījumā, kuri var izrietēt no šīs Vienošanās un/vai pakalpojumu noteikumu un nosacījumu faktiskās izpildes.

 

13. Citi noteikumi
13.1. Mūsu puses nespēja izmantot vai izpildīt jebkuru no šajos Pakalpojuma sniegšanas noteikumos minētajām tiesībām vai noteikumiem, nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem.
13.2. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un jebkāda politika vai darbības noteikumi, kurus mēs esam publicējuši šajā vietnē, vai kuri attiecībā uz Pakalpojumu veido pilnīgu vienošanos un saprašanos starp jums un mums, un regulē to, kā jūs izmantojat šos Pakalpojumus, aizstāj jebkurus iepriekšējos piedāvājumus, vienošanās vai saistības — rakstiskas vai mutiskas, jūsu un mūsu starpā (tostarp, bet ne tikai — visas iepriekšējās Pakalpojuma sniegšanas noteikumu versijas).
13.3. Visas neskaidrības saistībā ar šī Pakalpojuma sniegšanas noteikumu interpretēšanu nedrīkst izmantot par sliktu šīs vienošanās izstrādātājai pusei.
13.4. Uz jūsu personas informāciju, kas ir iesniegta ar šīs vietnes starpniecību, attiecas mūsu Privātuma politika. Noklikšķiniet šeit lai apskatītu mūsu Privātuma politiku.