• 672 967 34
 • 277 252 22
 • Meklēt visās kategorijās
 • Akcijas
 • Datortehnika
 • Mobilie telefoni
 • Planšetdatori
 • Sadzīves tehnika
 • Santehnika
 • Foto un video tehnika
 • GoPro
 • Pulksteņi
 • TV, audio un video tehnika
 • Spēļu konsoles un spēles
 • Auto preces
 • Individuālās aizsardzības līdzekļi
 • Mājai un dārzam
 • Mēbeles
 • Sports un tūrisms
 • Bērniem un zīdaiņiem
 • Zoo preces
 • Juvelierizstrādājumi
 • Smaržas un kosmētika
 • Neapstrādātās preces
 • Autorizācija
 • Mani pasūtījumi
Preču katalogs
0 gab. 0.00

Garantija

Servisa centri

Visām precēm, kuras tiek tirgotas interneta veikalā www.bm.lv tiek dota divu gadu garantija, kā to nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.pants.

 

Juridiskām un pašnodarbinātām personām garantija ir 1 gads, kā arī 14 dienu atteikuma tiesības uz tām neattiecas!
 

 

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta sestajai daļai, ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt pircēja iespējas preci izmantot, pircējs nevar prasīt, lai pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

 

Vēršoties interneta veikalā www.bm.lv ar pretenzijām par preces neatbilstību, pircējam ir jāuzrāda preces iegādes čeks, pavadzīme vai līzinga līgums, kā arī pašam ir jānogādā prece (pilnā komplektācijā) interneta veikalā www.bm.lv vai autorizētajā servisā.

 

Pirms nodot kompjūtertehniku vai mobilo sakaru ierīces, pircējam pašam ir jānodrošina, ka dati, kas atrodas kompjūtertehnikā vai mobilo sakaru ierīcē, tiek saglabāti izkopējot tos ārā, jo veicot garantijas remontu dati var neatgriezeniski izsust. Interneta veikals www.bm.lv vai autorizētais serviss neatbild par datu saglabāšanu.

 

Preces mehānismu tīrīšana neietilpst garantijas remontā. Šāds pakalpojums var būt sniegts tikai par atsevišķu samaksu.

 

Uz aksesuāriem, kuri ietilpst preces komplektācijā – akumulatoriem, baterijām, savienojumu vadiem, putekļu savācējiem, slotiņām, lampiņām, drošinātājiem un citām preces komplektācijas sastāvdaļām, kuras preces ekspluatācijas rezultātā amortizējas, garantija netiek piemērota, vai arī tā ir ierobežota.

 

Gadījumā, ja preces kvalitāte ir neatbilstoša (līgumam), pircējam divu gadu laikā kopš preces iegādes saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmo daļu ir tiesības pieprasīt interneta veikalam www.bm.lv, lai interneta veikals www.bm.lv veic vienu no šādām darbībām:

 

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā pircējam par preci samaksāto naudas summu.

 

Vispirms pircējs ir tiesīgs prasīt, lai interneta veikals www.bm.lv bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

 

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta trešajai daļai preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada pārdevējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmajā daļā minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā:

 

1) preces vērtību bez neatbilstības;

2) neatbilstības nozīmību;

3) to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.

 

Garantija saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmo daļu nav iespējama sekojošos gadījumos:

 1. precei ir mehāniski bojājumi, kuri ir radušies pircēja vai trešo personu vaidas dēļ;
 2. tiek konstatēts, ka ir atvērta ražotāja garantijas plomba precei, bojāts sērijas numurs, pretēji preces lietošanas noteikumiem (instrukcijai) pilnībā vai daļēji ir atvērta prece (nesankcionēta iekļūšana precē) un/vai pircējs pats (vai trešās personas) centās novērst bojājumus precei;
 3. precei ir bojājumi, kuri ir radušies dabas stihijas dēļ, kā piemēram, zibens, ugunsgrēks, plūdi, u.c.;
 4. precei ir bojājumi, kuri ir radušies iekļūstot svešķermeņiem, kā piemēram, šķidrumi, kukaiņi, u.c.;
 5. precei ir tādi bojājumi, kuru rašanās iemesls ir sliktas kvalitātes ūdens izmantošana (paaugstināta kalcija, hlora, rūsas vai smilts esamība);
 6. precei ir bojājumi, kuru iemels ir ķīmisko vielu iedarbība;
 7. precei ir bojājumi, kuri radušies nestabilas vai bojātas elektrības padeves dēļ, komunikāciju kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī no citiem sadzīves faktoriem (netīrība, dūmi, putekļi, mitrums, u.c.);
 8. precei bojājumi radās tāpēc, ka prece nebija lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju, nebija ievēroti preces glabāšanas vai transportēšanas noteikumi, kā arī gadījumos, kad prece nebija uzstādīta saskaņā ar instrukciju;
 9. precei bojājumi radās tāpēc, ka prece nebija izmantota tiešajiem mērķiem vai bija izmantota profesionāliem mērķiem;
 10. bija izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi vai rezerves daļas (arī kārtridži, toneri, u.c.), ko ražotājs nav sertificējis priekš izmantošanas konkrētajai precei, un ja šīs rezerves daļas noveda pie preces bojājuma;
 11. bija izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra (priekš kompjūtertehnikas vai mobilajiem telefoniem);

 

ATTEIKUMA TIESĪBAS

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot preču atgriešanas iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces īpašumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “TehEksperts”, juridiskā adrese Krasta iela 89, Rīga, LV-1019, tālruņa numurs: 27725222, e-pasta adrese: info@bm.lv par lēmumu atteikties no šī līguma.
Atteikuma radītās sekas:

5. Ja jūs atteiksieties no šī līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, izņemot piegādes izmaksas un papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais piegādes veids, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.

6. Jums preces jānodod bm.market veikalā Krasta ielā 89, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA TehEksperts par precēm, kas sūtītas ar ekprespastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA TehEksperts noliktavu, izmantojot kurjerpastu, SIA TehEksperts konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Krasta ielā 89. Atgriežot preces ar kurjeju, kurjeru izsauc bm.market atbildīgā persona, naudas līdzekļu atmaksas brīdī no Jums tiks norēķināta summa par kurjera izsaukumu, summa ir atkarīga no atrašanās vietas Latvijas teritorijā.

7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

8. Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. 

9. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tik tālu, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli ar prece izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā nenoplēšot aizsargplēves. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

SIA „TehEksperts” lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, piemēram, preci lietot tik daudz,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli un pārbaudīt izmērus, bet lūgums neveikt nekādas manipulācijas, tai skaitā nenoplēst aizsargplēves, nesabojāt un neizmest oriģinālo iepakojumu un tā piederumus.

10. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

11. Izņemot šo noteikumu 12. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

11.1. izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA „TehEksperts” piedāvātais standarta piegādes veids;

11.2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA „TehEksperts” ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;

11.3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA „TehEksperts” nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:


12. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

·        preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

·        preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

·        prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

·        prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

13. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals bm.market neuzglabā.

14. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu (27725222) vai sūtiet e-pastu: info@bm.lv.

15. Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu valodā.

 

16. Interneta veikalā bm.market apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar bm.market pa e-pastu: info@bm.lv, tel. 27725222, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

17. SIA „TehEksperts” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „TehEksperts” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

18.
 Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – info@bm.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Rīga, Krasta iela 89, LV-1019

Sūdzība tiks izskatīta 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.