• 672 967 34
 • 277 252 22
 • Meklēt visās kategorijās
 • Datortehnika
 • Mobilie telefoni
 • Planšetdatori
 • Sadzīves tehnika
 • Santehnika
 • Foto un video tehnika
 • GoPro
 • Pulksteņi
 • TV, audio un video tehnika
 • Spēļu konsoles un spēles
 • Auto preces
 • Individuālās aizsardzības līdzekļi
 • Mājai un dārzam
 • Mēbeles
 • Sports un tūrisms
 • Bērniem un zīdaiņiem
 • Zoo preces
 • Juvelierizstrādājumi
 • Smaržas un kosmētika
 • Neapstrādātās preces
 • Autorizācija
 • Mani pasūtījumi
Preču katalogs
0 gab. 0.00

Garantija

Servisa centri

Visām precēm, kuras tiek tirgotas interneta veikalā www.bm.lv tiek dota divu gadu garantija, kā to nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.pants.

 

Juridiskām un pašnodarbinātām personām garantija ir 1 gads.

 

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta sestajai daļai, ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt pircēja iespējas preci izmantot, pircējs nevar prasīt, lai pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

 

Vēršoties interneta veikalā www.bm.lv ar pretenzijām par preces neatbilstību, pircējam ir jāuzrāda preces iegādes čeks, pavadzīme vai līzinga līgums, kā arī pašam ir jānogādā prece (pilnā komplektācijā) interneta veikalā www.bm.lv vai autorizētajā servisā.

 

Pirms nodot kompjūtertehniku vai mobilo sakaru ierīces, pircējam pašam ir jānodrošina, ka dati, kas atrodas kompjūtertehnikā vai mobilo sakaru ierīcē, tiek saglabāti izkopējot tos ārā, jo veicot garantijas remontu dati var neatgriezeniski izsust. Interneta veikals www.bm.lv vai autorizētais serviss neatbild par datu saglabāšanu.

 

Preces mehānismu tīrīšana neietilpst garantijas remontā. Šāds pakalpojums var būt sniegts tikai par atsevišķu samaksu.

 

Uz aksesuāriem, kuri ietilpst preces komplektācijā – akumulatoriem, baterijām, savienojumu vadiem, putekļu savācējiem, slotiņām, lampiņām, drošinātājiem un citām preces komplektācijas sastāvdaļām, kuras preces ekspluatācijas rezultātā amortizējas, garantija netiek piemērota, vai arī tā ir ierobežota.

 

Gadījumā, ja preces kvalitāte ir neatbilstoša (līgumam), pircējam divu gadu laikā kopš preces iegādes saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmo daļu ir tiesības pieprasīt interneta veikalam www.bm.lv, lai interneta veikals www.bm.lv veic vienu no šādām darbībām:

 

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā pircējam par preci samaksāto naudas summu.

 

Vispirms pircējs ir tiesīgs prasīt, lai interneta veikals www.bm.lv bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

 

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta trešajai daļai preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada pārdevējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmajā daļā minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā:

 

1) preces vērtību bez neatbilstības;

2) neatbilstības nozīmību;

3) to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.

 

Garantija saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmo daļu nav iespējama sekojošos gadījumos:

 1. precei ir mehāniski bojājumi, kuri ir radušies pircēja vai trešo personu vaidas dēļ;
 2. tiek konstatēts, ka ir atvērta ražotāja garantijas plomba precei, bojāts sērijas numurs, pretēji preces lietošanas noteikumiem (instrukcijai) pilnībā vai daļēji ir atvērta prece (nesankcionēta iekļūšana precē) un/vai pircējs pats (vai trešās personas) centās novērst bojājumus precei;
 3. precei ir bojājumi, kuri ir radušies dabas stihijas dēļ, kā piemēram, zibens, ugunsgrēks, plūdi, u.c.;
 4. precei ir bojājumi, kuri ir radušies iekļūstot svešķermeņiem, kā piemēram, šķidrumi, kukaiņi, u.c.;
 5. precei ir tādi bojājumi, kuru rašanās iemesls ir sliktas kvalitātes ūdens izmantošana (paaugstināta kalcija, hlora, rūsas vai smilts esamība);
 6. precei ir bojājumi, kuru iemels ir ķīmisko vielu iedarbība;
 7. precei ir bojājumi, kuri radušies nestabilas vai bojātas elektrības padeves dēļ, komunikāciju kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī no citiem sadzīves faktoriem (netīrība, dūmi, putekļi, mitrums, u.c.);
 8. precei bojājumi radās tāpēc, ka prece nebija lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju, nebija ievēroti preces glabāšanas vai transportēšanas noteikumi, kā arī gadījumos, kad prece nebija uzstādīta saskaņā ar instrukciju;
 9. precei bojājumi radās tāpēc, ka prece nebija izmantota tiešajiem mērķiem vai bija izmantota profesionāliem mērķiem;
 10. bija izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi vai rezerves daļas (arī kārtridži, toneri, u.c.), ko ražotājs nav sertificējis priekš izmantošanas konkrētajai precei, un ja šīs rezerves daļas noveda pie preces bojājuma;
 11. bija izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra (priekš kompjūtertehnikas vai mobilajiem telefoniem);

 

Preces apmaiņas vai naudas līdzekļu atgriešanas procedūra (atteikuma tiesības):

 • atteikuma tiesība ir pircēja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces), kuras ir izmantojamas 14 dienu laikā no preces piegādes dienas (ja nosūtīta prece), vai no pēdējās preces piegādes dienas (ja pasūtījumā ir iekļautas vairākas preces);
 • pircējs nosūta preci atpakaļ interneta veikalam www.bm.lv vai nodod to interneta veikalā www.bm.lv vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad pircējs nosūtījis interneta veikalam www.bm.lv atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām;
 • atteikuma tiesību gadījumā pircējam ir jāinformē interneta veikals www.bm.lv (piemērām ar pastu SIA TehEksperts , adrese Krasta iela 89, Rīga, LV–1019 vai uz elektronisko adresi: info@bm.lv, tālruņu numuri: 67296734, 27725222), iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, var izmantot atteikuma veidlapas paraugu;
 • atteikuma tiesību termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta interneta veikalam www.bm.lv pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu;
 • interneta veikals www.bm.lv bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Interneta veikals www.bm.lv minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā;
 • pircējs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad interneta veikals www.bm.lv ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis pircēju, ka izmaksas jāsedz pircējam.
 • pircējs atteikuma tiesību termiņa laikā var izmantot preci tik, cik nepieciešams priekš preces pārbaudei (kā arī to var izdarīt līdz preces iegādei jebkurā veikalā). Piemēram, ar portatīvo kompjūteru vai mobilo tālruni pircējs var iepazīties aplūkojot tā vizuālo izskatu, izmērus, bet neveicot nekādas manipulācijas, t.sk., bet ne tikai, aktivizēt uzstādītās operētāj sistēmas, nenoņemt aizsargplēves, ieskaitot, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus, u.t.t.;
 • pircējs atteikuma tiesību termiņa laikā nes pilnu atbildību par preces kā tādas un tās kvalitātes saglabāšanu.